Grupo de investigación multidisciplinar
Atalaia
Por una escuela mejor
EDUCACIÓN
Por una sociedad mejor
Patrimonio
QUIÉN SOMOS

Somos un grupo de investigación multidisciplinar integrado por profesionales diversos pertenecientes al mundo universitario y no universitario (profesores de universidad, maestros de educación infantil y primaria, profesores de secundaria, orientadores de primaria y secundaria, formadores de formadores, inspectores escolares y asesores técnicos), con diferentes experiencias académicas e inquietudes socio-educativas comunes y que buscan sinergias para construir una escuela y una sociedad mejor.

INTEGRANTES

LÍNEAS DE TRABAJO


Formación y desarrollo
profesional del profesorado
Inclusión
socioeducativa
Patrimonio
documental
Educación
patrimonial
QUÉ OFRECEMOS


Asesoramiento

Asesoramiento y apoyo a centros y comunidad educativa

Estudios

Estudios y servicios técnicos a instituciones y agentes socio-educativos

Formación

Formación psicopedagógica a profesionales de la formación

Recursos

Recursos formativos a profesionales en activo y en formación

Asesoramiento, estudios y servicios técnicos, formación psicopedagógica y recursos formativos
NOTICIAS
+
O novo grao en Xestión Cultural da Facultade de Humanidades recibe eloxios dos profesionais do sector

O título xa validado pola Secretaría Xeral de Universidades e que comezará a impartirse no curso 2021-22 contempla 11 ámbitos de inserción laboral, segundo subliñou o decano Gonzalo Fernández Suárez nun foro da Federación Estatal de Asociacións de Xestores Culturais.

XORNAL DA USC, 21/12/20
+
Reflexións sobre a educación no contexto actual

Entrevista a María Dolores Fernández Tilve, profesora e investigadora do Departamento de Pedagoxía e Didáctica da USC. Coordinadora do Grupo de Investigación ATALAIA da USC.

EDUGA, 2020
+
A Xestión Cultural, unha profesión por regular

Intervención do decano da Facultade de Humanidades da USC, Gonzalo Francisco Fernández Suárez, nas xornadas da Federación Estatal de Asociacións de Xestores Culturais.

FEAGC, 17/12/20

23

Congresos

1

Patentes

186

Publicaciones

1

Tesis

2

Tesinas

23

Proyectos