Grupo de investigación multidisciplinar

Atalaia

Por unha escola mellor
EDUCACIÓN
Por unha sociedade mellor
Patrimonio
QUEN SOMOS

Somos un grupo de investigación multidisciplinar integrado por profesionais diversos pertencentes ao mundo universitario e non universitario (profesores de universidade, mestres de educación infantil e primaria, profesores de secundaria, orientadores de primaria e secundaria, formadores de formadores, inspectores escolares e asesores técnicos), con diferentes experiencias académicas e inquietudes socio-educativas comúns e que buscan sinerxías para construír unha escola e unha sociedade mellor.

INTEGRANTES

LIÑAS DE TRABALLO


Formación e desenvolvemento
profesional do profesorado
Inclusión
socioeducativa
Patrimonio
documental
Educación
patrimonial
QUE OFRECEMOS


Asesoramento

Asesoramento e apoio a centros e comunidade educativa

Estudos

Estudos e servizos técnicos a institucións e axentes socio-educativos

Formación

Formación psicopedagóxica a profesionais da formación

Recursos

Recursos formativos a profesionais en activo e en formación

Asesoramento, estudos e servizos técnicos, formación psicopedagóxica e recursos formativos
NOVAS
+
Aprobado el último informe pendiente para la puesta en marcha del grado de Xestión Cultural del campus de Lugo

La Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia dio este miércoles el visto bueno al plan para iniciar esta nueva titulación el próximo curso

LA VOZ DE GALICIA, 12/05/21
+
A ACSUG avala a implantación do grao en Xestión Cultural o próximo curso na Facultade de Humanidades da USC

O informe emitido sobre a titulación é totalmente positivo e non inclúe ningunha observación, salienta o decano do centro universitario lugués

XORNAL DA USC, 12/05/21
+
Entrevista ao decano da Facultade de Humanidades sobre o novo Grao en Xestión Cultural

O Momento concreto da entrevista no minuto 38:33.

ONDA CERO, 12/05/21

23

Congresos

1

Patentes

186

Publicacións

1

Teses

2

Tesinas

23

Proxectos